Cuprins ISTORIE

 • Tema 1. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
  • Lecția 1.1 Regatul lui Decebal și războaiele cu romanii
  • Lecția 1.2 Integrarea geto-dacilor în lumea romană. Romanizarea
  • Lecția 1.3 Romanitate și creștinism
  • Lecția 1.4 Migratori și daco-romani în Dacia în sec. IV-VIII
  • Lecția 1.5 Formarea poporului român și a limbii române. Etnogeneza
  • Lecția 1.6 Numele și țara românilor
  • Lecția 1.7 Continuitatea românilor: știință și politică 
 • Tema 2. Autonomii locale și instituții centrale în spațiul românesc (sec. IX – XIV )
  • Lecția 2.1 Autonomiile locale românești sec. X-XIV
  •       Lecția 2.1.1. Transilvania între sec. X-XIII
  • Lecția 2.2 Statele medievale românești sec. XIII-XIV
  • Lecția 2.3 Moldova
  • Lecția 2.4 Dobrogea
  • Lecția 2.5 Consolidarea politico-instituțională a țărilor române în a doua jumătate a sec. al XIV-lea și la începutul sec. al XV-lea
  • Lecția 2.6 Organizarea politică, administrativă, judecătorească și militară, sec. XIV-XV
 • Tema 3. Țările române între diplomație și conflict în Evul Mediu între sec. XIV – XVIII
  • Lecția 3.1 Mircea cel Bătrân ( 1386 – 1418 )
  • Lecția 3.2 Alexandru cel Bun ( 1400 – 1432 )
  • Lecția 3.3 Iancu de Hunedoara ( 1438 – 1456 )
  • Lecția 3.4 Vlad Țepeș ( 1448 ); ( 1456 – 1462 ); ( 1476 )
  • Lecția 3.5 Ștefan cel Mare ( 1457 – 1504 )
  • Lecția 3.6 Țările Române în a doua jumătate a sec. al XVI-lea
  • Lecția 3.7 Mihai Viteazul ( 1593 – 1601)
  • Lecția 3.8 Țările române în a doua jumătate a sec. al XVII-lea
  •      Lecția 3.8.1 Șerban Cantacuzino ( 1678 – 1688 )
  •      Lecția 3.8.2 Constantin Brâncoveanu ( 1688 – 1714 )
  • Lecția 3.9 Moldova în timpul lui Dimitrie Cantemir ( 1710 – 1711 )  
 • Tema 4. Principatele române și “Problema orientală”  în sec. al XVIII-lea
  • Lecția 4.1 Epoca fanariotă în Țara Românească și Moldova ( sec. al XVIII-lea )
  • Lecția 4.2 “Problema orientală”
  • Lecția 4.3 Reformismul domnesc
  • Lecția 4.4 Reformismul boieresc
  • Lectia 4.5 Principatele române în sec. al XVIII-lea. Pierderi teritoriale 
 • Tema 5. Lupta de emancipare politică a românilor din Transilvania
 • Tema 6. Principatele române în sec. al XIX-lea
  • Lecția 6.1 Revoluția de la 1821
  • Lecția 6.2 Principatele române între  1822 – 1829
  • Lecția 6.3 Geneza Regulamentelor Organice
  • Lecția 6.4 Domniile regulamentare ( 1834 – 1848  )
  • Lecția 6.5 Ideea națională
  •      Lecția 6.5.1 Revoluția de la 1848 din Moldova
  •      Lecția 6.5.2 Revoluția de la 1848 din Țara Românească
  •      Lecția 6.5.3 Revoluția de la 1848 din Transilvania, Bucovina și Banat
  • Lecția 6.6 Redeschiderea  “Problemei Orientale”. Unirea Moldovei cu Țara Românească ( 1853 – 1859 )
  • Lecția 6.7 Alexandru Ioan Cuza ( 1859 – 1866 )
 • Tema 7. România modernă, perioada 1866 – 1877
  • Lecția 7.1 Instaurarea unui nou regim politic 1866
  • Lecția 7.2 Viața politică în România ( 1870 – 1877 )
  • Lecția 7.3 Problema orientală  ( 1875 – 1878 )
  • Lecția 7.4 Viața politică în România ( 1878 – 1914 )
  • Lecția 7.5 Caracteristicile guvernării ( 1876 – 1914 )
  • Lecția 7.6 Politica externă a României ( 1878 – 1914 ) 
 • Tema 8. România în sec. XX
  • Lecția 8.1 România în Primul Război Mondial
  • Lecția 8.2 Unirea Basarabiei, Bucovinei, Transilvaniei cu România
  • Lecția 8.3 Evoluția vieții politice în România ( 1918 – 1938 )
  • Lecția 8.4 Viața politică în România în perioada interbelică
  • Lecția 8.5 Consolidarea regimului democratic în România ( 1919 – 1938 )
  • Lecția 8.6 România în cadrul relațiilor internaționale ( 1918 – 1939 )
  • Lecția 8.7 Regimuri autoritare și dictatoriale în România ( 1938 – 1944 )
  • Lecția 8.8 Regatul României în anul 1940
  • Lecția 8.9 România în perioada 1940 – 1944
  • Lecția 8.10 România în perioada 1944 – 1945
 • Tema 9. Regimul comunist în România
  • Lecția 9.1 România în perioada 1944 – 1947
  • Lecția 9.2 Regimul comunist în România. Stalinismul ( 1948 – 1965 )
  • Lecția 9.3 Politica externă a R.P.R. în perioada 1948 – 1965
  • Lecția 9.4 România în perioada 1965 – 1989. Național-comunismul
  • Lecția 9.5 Politica externă a României 1965 – 1989
  • Lecția 9.6 România după 1989 
 • Tema 10. Regimuri totalitare, autoritare și democratice în sec. al XX-lea
  • Lecția 10.1 Caracteristici
  •      Lecția 10.1.1 Stalinismul
  •      Lecția 10.1.2 Fascismul
  •      Lecția 10.1.3 Nazismul
  •      Lecția 10.1.4 Regimuri politice în perioada interbelică
  • Lecția 10.2 Principiile totalitarismului
 • Variante rezolvate de subiecte date la examene de Bacalaureat anterioare
  • Subiectul 1 ( varianta 2 )
  • Subiectul 2 ( varianta 5 )
  • Subiectul 3 ( varianta 9 )
 • BIBLIOGRAFIE

Adaugă în coș