Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1.Definirea termenilor

-site-ul easybe.ro: site-ul www.easybe.ro este un site care pune la dispoziția clienților materiale accesibile doar pe acest site, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-Sagi Managing Solutions: Societatea comercială SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL, – persoană juridică română, care administrează site-ul easybe.ro, denumită în continuare Sagi Managing Solutions; SAGI MANAGING SOLUTIONS are sediul în București, Str. Razelor nr. 46, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10931/2010, având CUI RO 27693057, capital social 200 ron.

Telefon: 0771.288.604

e-mail: contact@easybe.ro

Program de lucru: de luni până vineri de la ora 9.00 la ora 18.00;

-permis de utilizare: permisiunea de utilizare a materialele disponibile în diverse forme ( texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, grafice, teste ) în format electronic pe site-ul easybe.ro, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-materiale: materii selecționate din cele obligatorii sau opționale pentru examenul de Bacalaureat, la care, prin intermediul site-ului easybe.ro se poate achiziționa permisul de utilizare. Acestea sunt: Limba și literatura română, pentru profil Uman, Limba și literatura română, pentru profil Real, Istorie, Geografie,  Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, clasele a XI-a și a XII-a.

-conținut: toate informațiile de pe site-ul easybe.ro care pot fi vizitate, vizualizate, accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic și anume: orice document aflat pe site-ul easybe.ro precum și fragmente sau părți de documente, paginile site-ului easybe.ro, secțiunea DEMO, materialele disponibile la vânzare, blog, grafica web, programe, informații despre Sagi Managing Solutions și orice alte informații prezente pe site-ul easybe.ro. Conținutul este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor acestuia și este protejat de legislația aplicabilă cu privire la protecția proprietății intelectuale;

-client: persoana fizică de peste 16 ani care accesează site-ul easybe.ro, și care are sau obține permisiunea de utilizare a conținutului materialelor de pe site-ul easybe.ro, prin crearea unui cont. Pentru minorii cu vârsta între 16 și 18 ani, recomandăm consultarea părinților sau a reprezentanților legali înainte a efectua achiziția;

-cont: partea din site-ul easybe.ro dedicată clientului pe care acesta o poate accesa cu un nume de utilizator și o parolă, din care clientul poate transmite comanda. Simbolul contului, după ce acesta a fost creat, apare în partea dreaptă a ecranului, sus. Acesta, după preferință, poate fi personalizat, cu fotografie, imagini, etc. Contul conține informații despre client, comenzile recente, materiile active, la care s-a achiziționat accesul, cu data începerii și încheierii acestora . Pentru persoanele cu vârsta de până în 18 ani, recomandăm configurarea contului împreună cu părinții sau reprezentanții legali. După înregistrarea datelor personale pentru crearea contului, clientul primește prin e-mail o notificare prin care este informat asupra datelor de acces în cont – nume utilizator și parolă – care sunt unice și personale, netransmisibile. Nu acceptăm conturi de la minorii sub 16 ani;

-comanda: este documentul electronic prin care clientul transmite Sagi Managing Solutions intenția sa de a achiziționa accesul la materii de pe site-ul easybe.ro;

-termeni și condiții: reprezintă un contract încheiat la distanță între client și Sagi Managing Solutions, fără prezența fizică simultană a acestora, ale cărui prevederi vor fi detaliate în acest document. Acest contract este conform cu OUG 34/2014 și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Sagi Managing Solutions, administratorul site-ului easybe.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Sagi Managing Solutions este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 37803.

 

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 679/2016/UE.

Sagi Managing Solutions colectează și prelucrează diferite date cu caracter personal de la Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.easybe.ro, în scop contractual și legal, ceea ce, în conformitate cu Regulamentul 679/2016/UE, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Colectăm și prelucrăm minimul de date, doar cele strict necesare contractului, facturării și comunicării în vederea achiziției, pentru a vă trimite comunicări legate de contul Dumneavoastră (confirmarea contului, confirmări de achiziţie şi de plăţi, comunicări de securitate, etc).

Protecţia datelor Dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și am luat toate măsurile necesare astfel încât datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie în siguranță.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate altor terți în scopuri de marketing.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sagi Managing Solutions poate dezvălui datele Dumneavoastră cu caracter personal către parteneri ( firma de contabilitate, procesatorii de plăți ), ori către autoritățile publice centrale sau locale, competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități competente să efectueze orice verificări justificate în baza și în limitele prevederilor legale, dacă acest lucru va fi expres formulat și în conformitate cu legile în vigoare.

Site-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 16 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale persoanelor sub această vârstă.

Vă rugăm să citiți cu atenție această informare care descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor Dumneavoastră cu caracter personal, ca urmare a interacţiunii cu site-ul www.easybe.ro, pentru a înțelege cum prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă vreţi să citiţi despre cookies-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea “Politică de utilizare cookies-uri“.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm, scopul colectării și prelucrării, perioada de păstrare a acestora se găsesc în tabelul de mai jos:

Referitor la detaliile plății, Sagi Managing Solutions are acces doar la modalitatea de plată aleasă de Dumneavoastră (card, transfer bancar sau numerar), datele Dumneavoastră de plată – contul, banca, informații de pe card – nu ajung la noi. Pentru a vedea detalii despre prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de procesatorii de plăţi, accesaţi https://www.mobilpay.ro/privacy pentru plata cu cardul sau plata prin transfer bancar, respectiv https://www.plationline.ro/pages/conditii-de-utilizare/politica-de-confidentialitate.php pentru plata cu numerar la Poșta Română.

La acest moment nu realizăm profilarea clienților site-ului.

Ne puteți vizita site-ul fără a completa nicio dată cu caracter personal. Totuși, dacă doriți să comandaţi materiile de pe site-ul nostru, este necesar să vă faceţi cont şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea plasa comenzi pe site-ul nostru, prin urmare nu veți putea face achiziții de pe acesta. Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă permite accesul la materia/materiile achiziționate și pentru a putea lua legătura cu Dumneavoastră, dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia Dumneavoastră de consimțământul Dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016/UE, aveți următoarele drepturi legale specifice legate de datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Dumneavoastră, iar Sagi Managing Solutions va respecta drepturile Dumneavoastră și va da curs solicitărilor Dumneavoastră în mod adecvat:

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul/Dreptul de a fi uitat: dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment urmând ca noi să ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, etc. În momentul în care vă retrageți consimțământul, va înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în scopul pentru care au fost colectate, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Sagi Managing Solutions, pe baza consimțământului exprimat de către Dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

(b) Dreptul de acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal: puteți solicita informații legate de datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem despre Dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Vă vom oferi o copie a datelor Dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor Dumneavoastră cu caracter personal, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(c) Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor Dumneavoastră cu caracter personal inexacte. Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus, ne puteţi contacta, la datele de contact prevăzute la 1.Definirea termenilor, alin.2. Pentru actualizarea, modificarea ori completarea datelor cu caracter personal, puteți intra oricând în contul personal și le puteți edita de câte ori veți considera că este cazul.

(d) Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de datele Dumneavoastră cu caracter personal dar Dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor Dumneavoastră.

(e) Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele Dumneavoastră cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Dreptul Dumneavoastră de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor Dumneavoastră cu caracter personal unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor cu caracter personal ale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la opoziție: vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

(g) Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre Dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele Dumneavoastră personale, și dacă:
(i) Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
(ii) Persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară;
(iii) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(iv) Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Operatorului.
cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(g) Dreptul la obiecție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul Dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația Dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care

(i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dumneavoastră sau

(ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: vom încerca să vă îndeplinim cererea în cel mai scurt timp posibil, nu mai tîrziu de 30 zile de la data solicitării;
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor Dumneavoastră cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz;
 • Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii Dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați Sagi Managing Solutions cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa de corespondență menționată la 1.Definirea termenilor și prin e-mail la: contact@easybe.ro

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin site-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Sagi Managing Solutions nu încurajează SPAM-ul, nu divulgă și nu furnizează datele cu caracter personal ale clienților altor terți (persoane fizice sau juridice) sau persoane care accesează paginile site-ului easybe.ro, nu comercializează, nu oferă, și nu face schimb de date personale ale clienților.

Clienții își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă și, dacă este posibil, să vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor easybe.ro. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului la sfârșitul navigării Dvs. în site-ul easybe.ro.

Pe site-ul easybe.ro, clientul este responsabil pentru toate activitățile derulate și/sau care decurg din folosirea contului și parolei personale. Sagi Managing Solutions nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Prezenta informare a fost modificată și actualizată astăzi, 04 / 09 / 2020 și va fi modificată și actualizată de fiecare dată când vom considera oportun, fără notificarea prealabilă sau ulterioară a modificărilor sau actualizărilor. Noua versiune va intra în vigoare la data publicării ei pe site. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic cele de mai sus.