Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

1.Definirea termenilor

-site-ul easybe.ro: site-ul www.easybe.ro este un site care pune la dispoziția clienților materiale accesibile doar pe acest site, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-Sagi Managing Solutions: Societatea comercială SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL, – persoană juridică română, care administrează site-ul easybe.ro, denumită în continuare Sagi Managing Solutions; SAGI MANAGING SOLUTIONS are sediul în București, Str. Gorunului nr. 20, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10931/2010, având CUI RO 27693057, adresa de corespondență: Str. Fabricii nr. 47, Complex Quadra Place 1, Tronson A, Ap. A54, capital social 200 ron.

Telefon fix: 0372.300.500

e-mail: contact@easybe.ro

Program de lucru: de luni până vineri de la ora 10.00 la ora 17.00;

-permis de utilizare: permisiunea de utilizare a materialele disponibile în diverse forme ( texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, grafice, teste ) în format electronic pe site-ul easybe.ro, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-materiale: materii selecționate din cele obligatorii sau opționale pentru examenul de Bacalaureat, la care, prin intermediul site-ului easybe.ro se poate achiziționa permisul de utilizare. Acestea sunt: Limba și literatura română, pentru profil Uman, Limba și literatura română, pentru profil Real, Istorie, Geografie,  Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, clasele a XI-a și a XII-a.

-conținut: toate informațiile de pe site-ul easybe.ro care pot fi vizitate, vizualizate, accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic și anume: orice document aflat pe site-ul easybe.ro precum și fragmente sau părți de documente, paginile site-ului easybe.ro, secțiunea DEMO, materialele disponibile la vânzare, blog, grafica web, programe, informații despre Sagi Managing Solutions și orice alte informații prezente pe site-ul easybe.ro. Conținutul este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor acestuia și este protejat de legislația aplicabilă cu privire la protecția proprietății intelectuale;

-client: persoana fizică de peste 14 ani care accesează site-ul easybe.ro, și care are sau obține permisiunea de utilizare a conținutului materialelor de pe site-ul easybe.ro, prin crearea unui cont. Pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, recomandăm consultarea părinților sau a reprezentanților legali înainte a efectua achiziția;

-cont: partea din site-ul easybe.ro dedicată clientului pe care acesta o poate accesa cu un nume de utilizator și o parolă, din care clientul poate transmite comanda. Simbolul contului, după ce acesta a fost creat, apare în partea dreaptă a ecranului, sus. Acesta, după preferință, poate fi personalizat, cu fotografie, imagini, etc. Contul conține informații despre client, comenzile recente, materiile active, la care s-a achiziționat accesul, cu data începerii și încheierii acestuia . Pentru persoanele cu vârsta de până în 18 ani, recomandăm configurarea contului împreună cu părinții sau reprezentanții legali. După înregistrarea datelor personale pentru crearea contului, clientul primește prin e-mail o notificare prin care este informat asupra datelor de acces în cont – nume utilizator și parolă – care sunt unice și personale, netransmisibile. Nu acceptăm conturi de la minorii sub 14 ani;

-comanda: este documentul electronic prin care clientul transmite Sagi Managing Solutions intenția sa de a achiziționa accesul la materii de pe site-ul easybe.ro;

-termeni și condiții: reprezintă un contract încheiat la distanță între client și Sagi Managing Solutions, fără prezența fizică simultană a acestora, ale cărui prevederi vor fi detaliate în acest document. Acest contract este conform cu OUG 34/2014 și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

 1. Condiții de utilizare
 2. Responsabilități privind site-ul easybe.ro
 3. Comanda, facturare, plata, acces
 4. Politica de retur
 5. Condițiile tehnice
 6. Politica de prețuri
 7. Drepturi de autor și drepturi conexe
 8. Protecția datelor personale

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Sagi Managing Solutions, administratorul site-ului easybe.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Sagi Managing Solutions este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 37803.

Scopul colectării datelor personale este pentru efectuarea în bune condiții a facturării, în vederea oferirii accesului la materialele comandate pe site-ul easybe.ro, pentru reclamă, marketing și publicitate pentru propriile nevoi ale operatorului, pentru informarea clienților privind situația contului lor, evoluția și starea comenzilor, cercetare de piață, statistici și evidențe a vânzărilor și clienților.

Datele personale ale clienților nu vor fi comunicate altor terți în scopuri de marketing.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților  competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități competente să efectueze orice verificări justificate în baza și în limitele prevederilor legale, dacă acest lucru va fi expres formulat și în conformitate cu legile în vigoare.

De asemenea, datele personale ale clienților vor putea fi partajate cu terții (cum ar fi procesatorii de plăți), dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului mai sus amintit.

Datele personale solicitate clienților pe site-ul easybe.ro sunt: numele și prenumele, adresa, e-mail, număr de telefon, vârsta.

Prin citirea prezentelor termeni și condiții, clientul este informat și ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare ( art. 12 ), dreptul de acces la date ( art.13 ), dreptul de intervenție asupra datelor ( art. 14 ), dreptul de opoziție ( art. 15 ), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ( art. 17 ), dreptul de a se adresa justiției ( art. 18 ) în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată. Totodată, clientul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se va adresa Sagi Managing Solutions cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa de corespondență menționată la 1.Definirea termenilor, sau prin e-mail la: contact@easybe.ro

Pentru actualizarea, modificarea ori completarea datelor personale, clientul poate intra oricând în contul personal și le poate edita de câte ori va considera că este cazul.

Clientul nu este obligat să furnizeze date personale, însă refuzul acestuia va determina imposibilitatea comandării și achiziționării de produse de pe site-ul easybe.ro

Sagi Managing Solutions nu încurajează SPAM-ul, nu divulgă și nu furnizează datele cu caracter personal ale clienților altor terți (persoane fizice sau juridice) sau persoane care accesează paginile site-ului easybe.ro, nu comercializează, nu oferă, și nu face schimb de date personale ale clienților.

Clienții își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă și, dacă este posibil, să vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor easybe.ro. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului la sfârșitul navigării Dvs. în site-ul easybe.ro.

Pe site-ul easybe.ro, clientul este responsabil pentru toate activitățile derulate și/sau care decurg din folosirea contului și parolei personale. Sagi Managing Solutions nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

Sagi Managing Solutions folosește doar cookie-uri proprii pentru site-ul easybe.ro, în scop de analiză a traficului și pentru a furniza vizitatorilor o experiență bună de navigare.

Utilizatorii pot alege dacă doresc sau nu folosirea cookie-urilor, utilizând setările browser-ului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac același lucru:

Trebuie însă menționat faptul că blocarea cookie-urilor va duce la imposibilitatea accesării în mod corect a site-ului easybe.ro.

 1. Securitatea și confidențialitatea informațiilor
 2. Comunicarea cu clienții
 3. Review-uri, comentarii, aprecieri, întrebări
 4. Drept aplicabil, litigii, jurisdicția
 5. Forța majoră
 6. Dispoziții finale