Prezentare GEOGRAFIE

 

Bună ziua,

Ne așteaptă un examen de maturitate, examenul de Bacalaureat și după cum știm, Geografia este disciplină opțională (la alegere între materiile socio-umane – logică, psihologie, economie, sociologie și filosofie) pentru acest examen la filiera teoretică – profilul uman și filiera vocațională.

În continuare ne vom familiariza cu o aplicație care ne va ajuta să ne însușim o serie de cunostințe, cu o metodă modernă, adaptată vremurilor pe care le trăim și anume: materialul care va trebui însușit este prezentat nu numai în scris, ci și în format audio, ca să poată fi ascultat pe smartphone, în cele mai diverse situații – când ne plimbăm, în mijloacele de transport în comun, pe role sau pe bicicletă, pe bancă în parc, la sală, etc.

Geografia este o știință care se ocupă cu studiul Pământului din punct de vedere fizic și uman. Geografia pe care o vom pregăti pentru Bacalaureat studiază continentul Europei și teritoriul României din aceste perspective.

Partea fizică cuprinde relief, climă, hidrografie, vegetație, faună și soluri.

Partea umană cuprinde state, județe, populație, orașe, resursele naturale și sectoarele economice.

Lucrarea de față a fost elaborată pe baza manualelor aprobate de Ministerul Educației Naționale și a conținuturilor programei de Bacalaureat.

Partea scrisă cuprinde sinteze ale lecțiilor prezente în programa de Bacalaureat. Acestea cuprind esența conținuturilor manualelor școlare, prezentate într-un mod accesibil și pe înțelesul nostru, al tuturor.

Fiecare capitol cuprinde un număr de lecții în care sunt ordonate, după un algoritm, fenomenele și procesele geografice, astfel încât ne va facilita înțelegerea logică, pentru a ni le fixa cât mai bine.

La finalul fiecarei teme este prezentat un test, care cuprinde tipuri de itemi așa cum sunt prevăzuți în programa de Bacalaureat, precum și soluțiile testului cu completările strict necesare în vederea dezvoltării gândirii noastre logice și asociative. Mai sunt prezente hărțile mute ale Europei și României așa cum sunt acestea în cadrul subiectelor de Bacalaureat. Pe aceste hărți trebuie să fixăm unele elemente care apar în texte.

De asemenea, lucrarea conține și teste finale, cu rezolvările aferente prezente la examenul de Bacalaureat.

Materialul este interactiv, la sfârșitul fiecărei lecții vor exista câteva întrebări de evaluare cu patru variante de răspuns și un singur răspuns corect; aplicația ne dă posibilitatea să ne verificăm cunoștințele, prin bifarea răspunsului corect. Dacă nu am bifat răspunsul corect, e bine să revedem acea parte a lecției la care se face referire.

Partea audio este de fapt varianta vorbită a părții scrise. Aceasta reprezintă un element de noutate, modern, adaptat timpurilor noastre, care urmărește gestionarea cât mai eficientă a timpului de învățat, lecțiile putând fi ascultate în cele mai diverse situații.

Avem convingerea că parcurgerea întregului material, cu posibilitatea de a reveni la părți din acesta ori de câte ori va fi nevoie, ne va asigura deplina reușită în confruntarea care ne așteaptă.

Această aplicație cuprinde tot ce este esențial să știm pentru a promova examenul de Bacalaureat cu rezultate bune și foarte bune. Totuși, este indicat să ne suplimentăm pregatirea prin studierea conținuturilor manualului, a notițelor pe care le-am luat în timpul predării în clasă și a altor mijloace de învățare. La Geografie aceste mijloace sunt: Harta fizică a Europei, Harta fizică a României, Harta politică a Europei, Harta administrativă a României, Harta economică a României și Harta economică a Europei.

 

Cu EasyBe suntem mai aproape de succes!

Adaugă în coș