Prezentare BIOLOGIE

 

Bună ziua,

 

Ne aşteaptă un examen de maturitate, examenul de Bacalaureat și am decis că una din probele pe care dorim să le susţinem este proba la Biologie.

Proba scrisă la Biologie pentru care putem opta, se poate susţine în una din cele două variante:

Varianta  I: BIOLOGIE VEGETALĂ ŞI ANIMALĂ (clasele a IX-a şi a X-a)

Varianta II: ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE UMANĂ, GENETICĂ ŞI ECOLOGIE UMANĂ (clasele a XI-a şi a XII-a)

Lucrarea de faţă a fost elaborată pe baza conţinuturilor din manualele de Biologie și ne este accesibilă atât în varianta scrisă pentru lecturare cât şi varianta vorbită – audio, pentru ascultare.

    Partea scrisă cuprinde sinteze, structurate sistematic, ale temelor prezente în programa de Bacalaureat. Acestea cuprind esenţa conţinuturilor manualelor şcolare prezentate într-un mod accesibil şi pe înţelesul nostru, al tuturor. Fiecare temă este urmată de prezentarea ideilor principale ale acesteia sub formă de tabele comparative cu scopul de a ne ajuta să fixăm mai uşor noţiunile importante. La finalul fiecărei teme este prezentat un test ce cuprinde tipurile de itemi prevăzuţi în programa de Bacalaureat, dar şi soluţiile testului cu completările strict necesare pentru dezvoltarea gândirii noastre logice şi asociative. De asemenea, lucrarea conţine şi teste finale dar şi exemple de probleme (cu rezolvările aferente) prezente în subiectul II  al examenului de Bacalaureat.

Subiectul I C este interactiv, la cele patru întrebări cu o singură variantă de răspuns corect, aplicaţia ne dă posibilitatea să ne verificăm cunoştinţele, prin bifarea răspunsului corect. Dacă nu am bifat răspunsul corect, e bine să revedem partea din lecţie la care face referire.

   Partea audio este de fapt varianta vorbită a părţii scrise. Aceasta reprezintă un element de noutate, modern, adaptat timpurilor noastre, care urmăreşte gestionarea cât mai eficientă a timpului de învăţat, lecţiile putând fi ascultate când ne plimbăm,  în mijloacele de transport, pe role sau bicicletă, pe bancă în parc, la sală, etc.

Avem convingerea că parcurgerea întregului material, cu posibilitatea de a reveni la părţi din acesta ori de câte ori va fi nevoie ne va asigura deplina reuşită în confruntarea care ne aşteaptă.

 

Cu EasyBe suntem mai aproape de succes!

Adaugă în coș