Prezentare LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

 

PREZENTAREA  MATERIALULUI

 

Bună ziua,

 

Ne așteaptă un examen de maturitate, examenul de Bacalaureat și după cum știm, limba și literatura română este materie obligatorie pentru acest examen.

În continuare ne vom familiariza cu o aplicație care ne va ajuta sa ne insușim cunoștințele cu o metodă modernă, adaptată vremurilor pe care le trăim și anume: materialul care va trebui însușit este prezentat nu numai în scris, ci și în format audio, ca să poată fi ascultat pe smartphone, în cele mai diverse situații – când ne plimbăm,  în mijloacele de transport, pe role sau bicicletă, pe bancă în parc, la sală, etc.

Înainte de a porni împreună pe drumul pregătirii în vederea Bacalaureatului la limba și literatura română, eu, ghidul vostru, vă voi prezenta traseul pe care îl vom parcurge prin intermediul acestei aplicații.

Ca hartă și materiale orientative  vom folosi programa examenului de Bacalaureat, metodologia acestuia și subiectele date la ultimele sesiuni sau simulări.

Știm că lucrarea scrisă de la examenul de Bacalaureat la limba și literatura română este compusă din trei subiecte:

 1. Un text la prima vedere însoțit de nouă cerințe / întrebări.
 2. Un text argumentativ de 150 – 300 de cuvinte pe o temă dată.
 3. Un eseu de 600 – 900 de cuvinte în legătură cu un subiect din programă.

În cadrul acestei aplicații vom urmări câteva exemple de rezolvare a subiectelor de tipul 1 și 2 (textul la prima vedere, respectiv textul argumentativ) și vom trata subiectul 3 pentru toate temele din programă.

În ceea ce privește acest subiect 3, programa pentru filiera teoretică – profil real, pentru filiera tehnologică și pentru filiera vocațională (excepție făcând profilul pedagogic) prevede următoarele teme:

 • basmul cult;
 • nuvela;
 • romanul interbelic obiectiv;
 • romanul psihologic din perioada interbelică;
 • romanul experienței din perioada interbelică:
 • romanul postbelic;
 • comedia;
 • romantismul pașoptist;
 • Mihai Eminescu;
 • criticismul junimist (Titu Maiorescu);
 • simbolismul: G.Bacovia;
 • modernismul (E.Lovinescu);
 • poeți moderniști interbelici: Tudor Arghezi; Lucian Blaga; Ion Barbu;
 • tradiționalismul;
 • poezia postbelică;
 • teatrul postbelic;
 • postmodernismul.

Pentru profilul uman și profilul pedagogic, la acestea se mai adaugă:

 • drama;
 • prelungiri ale romantismului și clasicismului;
 • avangarda (fronda în literatura interbelică).

De asemenea, se cer două romane postbelice, în loc de unul la real, și anume:

 • un roman scris între 1960 – 1980;
 • un roman scris după 1980.

Aceste prevederi ale programei sunt obligatorii. În schimb, operele literare cu care le ilustrăm sunt la alegere.

În cadrul aplicației noastre, vom ilustra fiecare dintre aceste teme prin câte o operă literară, cu excepția temelor criticismul junimist (T.Maiorescu), modernismul (E.Lovinescu) și avangarda, pentru care nu sunt prevăzute anumite opere. Aceste subiecte vor beneficia de câte o prezentare generală.

În dezvoltarea acestei aplicații, vom avea grijă să ne ocupăm de toți autorii canonici, a căror prezență este impusă de programa școlară: M.Eminescu, I.Creangă, I.L.Caragiale, I.Slavici, T.Maiorescu, M.Sadoveanu, L.Rebreanu, Camil Petrescu, G.Călinescu, E.Lovinescu, T.Arghezi, L.Blaga, I.Barbu, G.Bacovia, M.Preda, Nichita Stănescu, M.Sorescu.

În practica examenului s-au încetățenit anumite tipuri de subiecte pentru eseul structurat. De exemplu: tema și viziunea asupra lumii; încadrarea operei într-o tipologie / într-un curent literar; modalități de construcție a personajului; relațiile dintre două personaje etc. În acest sens, vom structura comentariul fiecărei opere literare conform unor astfel de cerințe, în funcție de specificul operei. Ca să ne obișnuim să organizăm materialul în funcție de cerințe, vom dezvolta, în cadrul comentariului anumitor opere, tratarea temei și a viziunii, a construcției personajului și altele.

Fiecare capitol va conține o concluzie și se va încheia cu patru întrebări în legătură cu materialul prezentat. Ca să mergem mai departe, va trebui să răspundem la ele, alegând soluția corectă din câte patru variante de răspuns. Dacă răspunsul nu este corect, va trebui să recitim și / sau să reascultăm secțiunea în care este tratată problema respectivă.

Această aplicație cuprinde tot ce este esențial să știm pentru a promova examenul de Bacalaureat cu bune rezultate. Totuși, este indicat să ne suplimentăm pregătirea prin studierea manualului, a notițelor pe care le-am luat în timpul predării din clasă și a unor materiale auxiliare de calitate. Este foarte important să citim integral, cu atenție, toate operele literare tratate aici.

Și acum: Drum bun și învățare plăcută!

 

Cu EasyBe suntem mai aproape de succes!
Adaugă în coș