Termeni și condiții

 

 

1.Definirea termenilor

 

-site-ul easybe.ro: site-ul www.easybe.ro este un site care pune la dispoziția clienților materiale accesibile doar pe acest site, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-Sagi Managing Solutions: Societatea comercială SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL, – persoană juridică română, care administrează site-ul easybe.ro, denumită în continuare Sagi Managing Solutions; SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL are sediul în București, Str. Gorunului nr. 20, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10931/2010, având CUI RO 27693057, adresa de corespondență: Str. Fabricii nr. 47, Complex Quadra Place 1, Tronson A, Ap. A54, capital social 200 ron.

Telefon fix: 0372.300.500

e-mail: contact@easybe.ro

Program de lucru: de luni până vineri de la ora 10.00 la ora 17.00;

-permis de utilizare: permisiunea de utilizare a materialele disponibile în diverse forme ( texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, grafice, teste ) în format electronic pe site-ul easybe.ro, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-materiale: materii selecționate din cele obligatorii sau opționale pentru examenul de Bacalaureat, la care, prin intermediul site-ului easybe.ro se poate achiziționa permisul de utilizare. Acestea sunt: Limba și literatura română, pentru profil Uman, Limba și literatura română, pentru profil Real, Istorie, Geografie,  Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, clasele a XI-a și a XII-a.

-conținut: toate informațiile de pe site-ul easybe.ro care pot fi vizitate, vizualizate, accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic și anume: orice document aflat pe site-ul easybe.ro precum și fragmente sau părți de documente, paginile site-ului easybe.ro, secțiunea DEMO, materialele disponibile pentru a fi accesate, blog, grafica web, programe, informații despre Sagi Managing Solutions și orice alte informații prezente pe site-ul easybe.ro. Conținutul este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor acestuia și este protejat de legislația aplicabilă cu privire la protecția proprietății intelectuale;

-client: persoana fizică de peste 14 ani care accesează site-ul easybe.ro, și care are sau obține permisiunea de utilizare a conținutului materialelor de pe site-ul easybe.ro, prin crearea unui cont. Pentru minorii cu vârsta între 14 și 18 ani, recomandăm consultarea părinților sau a reprezentanților legali înainte a efectua achiziția;

-cont: partea din site-ul easybe.ro dedicată clientului pe care acesta o poate accesa cu un nume de utilizator și o parolă, din care clientul poate transmite comanda. Simbolul contului, după ce acesta a fost creat, apare în partea dreaptă a ecranului, sus. Acesta, după preferință, poate fi personalizat, cu fotografie, imagini, etc. Contul conține informații despre client, comenzile recente, materiile active, la care s-a achiziționat accesul, cu data începerii și încheierii acestuia. Pentru persoanele cu vârsta de până în 18 ani, recomandăm configurarea contului împreună cu părinții sau reprezentanții legali. După înregistrarea datelor personale pentru crearea contului, clientul primește prin e-mail o notificare prin care este informat asupra datelor de acces în cont – nume utilizator și parolă – care sunt unice și personale, netransmisibile. Nu acceptăm conturi de la minorii sub 14 ani;

-comanda: este documentul electronic prin care clientul transmite Sagi Managing Solutions intenția sa de a achiziționa accesul la materii de pe site-ul easybe.ro;

-termeni și condiții: reprezintă un contract încheiat la distanță între client și Sagi Managing Solutions, fără prezența fizică simultană a acestora, ale cărui prevederi vor fi detaliate în acest document. Acest contract este conform cu OUG 34/2014 și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

 

2.Condiții de utilizare

 

Sagi Managing Solutions pune la dispoziția clienților site-ul easybe.ro și, prin intermediul acestuia, permisul de utilizare a materialelor educaționale, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat.

Acestea sunt obiectul termenilor și condițiilor prezente. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului easybe.ro, care este întreținut și administrat de Sagi Managing Solutions, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Materiile de pe  site-ul easybe.ro se adresează elevilor de liceu și persoanelor care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Pentru  persoanele cu vârsta cuprinsă până în 18 ani, recomandăm citirea prezentului contract împreună cu părinții sau reprezentanții legali.

Utilizarea site-ului easybe.ro constituie acceptarea în întregime și necondiționată a termenilor și condițiilor, prin utilizare înțelegând: accesarea parțială sau integrală a site-ului easybe.ro, precum și plasarea unei comenzi, achiziția și plata  pe site-ul easybe.ro.

Sagi Managing Solutions își rezervă dreptul de a putea efectua oricând și orice modificări ale acestor termeni și condiții, precum și orice modificări site-ului easybe.ro, structurii și conținutului acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, acestea fiind vizibile automat/notificate clienților la prima revenire în contul personal.

Simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site-ul easybe.ro după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către client.

Având în vedere faptul că materialele urmăresc programa Ministerului Educației și Cercetării Științifice, referitoare la examenul de Bacalaureat, de fiecare dată când vor apărea modificări, actualizări în programa de învățământ, acestea se vor regăsi și în materialele de pe site-ul easybe.ro.

Sagi Managing Solutions nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.

Sagi Managing Solutions oferă clienților, conform legislației din domeniul drepturilor de autor, o licență neexclusivă de utilizare în scop personal educativ pentru materialele selectate. Licența este oneroasă, prețul fiind prevăzut lângă materiale și limitată în timp la 12 luni de la momentul achiziționării acelor materiale.

Acestă licență neexclusivă a clienților la conținutul site-ului easybe.ro este limitată la utilizarea materialelor în scop personal și educativ și nu se extinde la niciun alt drept patrimonial de autor, inclusiv la : descărcarea, copierea, preluarea, modificarea, reproducerea, publicarea, transferul sau transmiterea către terțe părți, includerea în alte lucrări, vânzarea/revânzarea, distribuirea parțială, integrală sau modificată a conținutului site-ului easybe.ro în alte scopuri, precum și exploatarea site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Sagi Managing Solutions. Acestea pot fi acordate clienților pe baza unei licențe scrise suplimentare între cele două părți .

 

3.Responsabilități privind site-ul easybe.ro

 

Site-ul easybe.ro și materialele aferente sunt oferite conform specificațiilor prezentate pe site și doar pe perioada cât sunt publice pe site.

Sagi Managing Solutions va face astfel încât informațiile referitoare la materialele oferite în site-ul easybe.ro să fie cât mai corecte și conforme cu realitatea, totuși posibilitatea apariției unor erori nu poate fi în totalitate exclusă. În cazul apariției lor, Sagi Managing Solutions va face toate demersurile necesare eliminării neconformităților cât mai curând posibil.

Sagi Managing Solutions nu va putea fi considerată responsabilă de modalitatea în care clientul utilizează accesul la materialele achiziționate sau consecințele acestei utilizări.

Orice reclamație legată de caracteristicile serviciului va fi adusă la cunoștința Sagi Managing Solutions online în maximum 24 de ore de la primirea accesului la materiale pe adresa de e-mail contact@easybe.ro .

Având în vedere că primirea permisului de utilizare pentru materialele comandate se face automat, după confirmarea plății, din acel moment se consideră termenul pentru reclamație.

Sagi Managing Solutions nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul easybe.ro , indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

 

4.Comanda, facturare, plata, acces

 

Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client.

Pentru a achiziționa accesul la materia dorită, clientul trebuie să adauge în coș respectiva materie, acțiune care se poate face din secțiunile ACASĂ ( prima iconiță din stânga, căsuța ) în josul paginii, MATERII și DEMO, apăsând butonul albastru „Adaugă în coș”, care apare imediat ce o materie este atinsă.

Lângă butonul albastru „Adaugă în coș” se află butonul „Demo”, prin apăsarea căruia se poate ajunge la varianta demonstrativă, gratuită.

Recomandăm tuturor clienților accesarea secțiunii „Demo” la materia/materiile dorite înainte de a comanda permisul de utilizare, pentru a vedea conținutul materiilor precum și pentru a verifica compatibilitatea cu dispozitivele pe care acesta urmează să citească și să asculte conținuturile pentru care urmează să plătească.

De asemenea, materiile se pot adăuga și direct în coș, apăsând pe a doua iconiță din dreapta, coșul, care direcționează spre Magazin, de unde se pot de asemenea adăuga materiile.

După finalizarea comenzii, clientul este trimis la secțiunea de plată, unde i se solicită datele de facturare și de unde va alege modalitatea de plată.

Prin înregistrarea unei comenzi pe site-ul easybe.ro, clientul acceptă forma de comunicare (e-mail, sms, telefon) prin care Sagi Managing Solutions își derulează operațiunile comerciale și consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt complete, corecte și reale, utilizate în nume propriu sau autorizat.

Materialele pentru care se solicita accesul, valoarea acestora, precum și modalitatea de plată aleasă de client sunt specificate în comandă.

După finalizarea unei comenzi, clientul primește o notificare pe adresa de e-mail înregistrată în formularul de înscriere, cu materialele la care a fost achiziționat permisul de utilizare, valoarea tranzacției și codul unic aferent comenzii. Comanda rămâne în așteptarea plății.

Plata se face înainte de accesul la materialele comandate. Plata se poate face prin mai multe metode, care sunt făcute cunoscute clientului înainte ca acesta să treacă la efectuarea efectivă a plății, acesta având posibilitatea de a alege metoda de plată.

Metodele de plată acceptate sunt:

  • plata cu cardul, prin platforma de plată mobilPay
  • plata prin transfer bancar online, prin platforma de plată mobilPay
  • plata cu numerar la Raiffeisen Bank, prin platforma de plată PlatiOnline
  • plata cu numerar la Poșta Română, prin platforma de plată PlatiOnline

De menționat că, pentru plățile cu numerar, clientul trebuie să listeze documentul generat automat de platforma de plată PlatiOnline, cu care acesta va putea efectua plata la Raiffeisen Bank sau Poșta Română.

Pentru plata cu cardul, clientul trebuie să introducă în interfața mobilPay datele cardului iar după verificare, acesta va avea imediat acces la materia/materiile achiziționate.

Pentru plata prin transfer bancar online, interfața mobilPay va genera un COD UNIC aferent comenzii, pe care clientul trebuie OBLIGATORIU să-l treacă pe documentul de plată la rubrica “Detalii plată”, pentru a se putea aloca respectivei comenzi accesul la materialele alese.

Pentru plata cu numerar, clientul va lista documentul pe care-l va primi în interfața de plată PlatiOnline, care va conține un cod de bare. Cu acest document, clientul va merge la Raiffeisen Bank sau Poșta Română, în funcție de opțiunea aleasă, în cel mult 4 zile, pentru a plăti suma aferentă comenzii sale. Dacă trec 4 zile și contravaloarea comenzii nu este platită, respectiva comandă va fi anulată.

Achizițiile pe site-ul easybe.ro și implicit plata acestora, se poate efectua doar de către persoane cu domiciliu în România.

Sagi Managing Solutions poate anula o comandă efectuată de client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neîncasarea contravalorii integrale a tranzacției, prin oricare din metodele de plată alese de client, din motive neimputabile Sagi Managing Solutions;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Sagi Managing Solutions, în cazul plății online;

– datele furnizate de către client, pe site-ul easybe.ro sunt incomplete și/sau incorecte;

În cazul plăților online Sagi Managing Solutions nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.

După efectuarea plății și încasarea de către Sagi Managing Solutions a contravalorii integrale a tranzacției, Sagi Managing Solutions va emite către client o factură în acord cu comanda acestuia, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare, informații solicitate, de altfel, în formularul „Detalii de facturare”. În același timp, clientul va primi pe adresa de e-mail indicată în contul său, un mesaj prin care va putea accesa imediat materiile pentru care a achiziționat permisul de utilizare.

Factura se trimite clientului exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail din contul său.

Prin trimiterea comenzii, clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

În cazul plății online, datele cardului de plată ale clientului nu vor fi accesibile Sagi Managing Solutions și nici nu vor fi stocate de către de Sagi Managing Solutions. Datele sunt procesate direct de către mobilPay și trimise către Visa/Mastercard.

Din motive de securitate a tranzacțiilor, clientul este sfătuit să nu rămână logat pe site-ul easybe.ro și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin șapte caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Accesul la materialele alese va fi posibil din contul personal deschis pe site-ul easybe.ro, după încasarea de către Sagi Managing Solutions a contravalorii integrale  a tranzacției.

După acest moment, accesul este disponibil permanent, 24/24, 7/7, timp de 12 luni, apăsând pe simbolul contului, personalizat sau nu, din partea dreaptă a ecranului, sus, la secțiunea CONTUL MEU.

Important de reținut este faptul că materiile achiziționate pot fi accesate doar de pe un dispozitiv o dată, adică nu poate fi accesat contul personal de pe 2 sau mai multe dispozitive concomitent.

În funcție de metoda de plată aleasă de client, mai puțin cea prin card, încasarea de către Sagi Managing Solutions a valorii tranzacției se poate face într-un termen de 24-72 ore de la data efectuării plății de către client. Este FOARTE IMPORTANT, ca în cazul plății prin transfer bancar online, pe documentul de plată,  la „Detalii plată”, să fie trecut CODUL UNIC primit în interfața mobilPay, pentru a se putea aloca plata la comanda efectuată.

Dacă după 72 ore de la data efectuării plății, clientul nu primeste mesajul care confirmă finalizarea comenzii și accesul la materialele comandate și nici nu are acces la materialele comandate, în contul personal,  este rugat să contacteze Sagi Managing Solutions la una din datele de contact din 1. Definirea termenilor.

 

5.Politica de retur

 

Având în vedere faptul că Sagi Managing Solutions furnizează conținut digital care nu este livrat pe un suport material, va fi aplicabil  Art. 16 pct. m) din OUG 34/2014 art. 16 m), care precizează că dreptul la retragere va fi pierdut „dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere”.

Astfel, o dată cu accesul la materialele de pe site-ul easybe.ro veți fi informat că dacă doriți accesul acum, renunțați la dreptul de retragere.

 

6.Condițiile tehnice

 

Condițiile tehnice minime pentru ca produsele să poată fi accesate sunt:

  • dispozitive, constând notebook, netbook, tabletă sau smartphone cu minim procesor quad core 1,2GHz, memorie RAM 1GB, rezoluție ecran 720/1280 px
  • calculatoare: desktop PC, laptop cu minim procesor dual core 2GHz, memorie RAM 2GB, rezoluție monitor 1280/720 px
  • viteza minimă a conexiunii la internet de 100Mbps (12,5MBps)
  • eventual căști, dacă dispozitivul o cere.

Important de reținut este faptul că materiile achiziționate pot fi accesate doar de pe un dispozitiv o dată, adică nu poate fi accesat contul personal de pe 2 sau mai multe dispozitive concomitent.

Pentru cazul în care materialele comandate și plătite nu se pot accesa , din motive imputabile Sagi Managing Solutions, clientul va putea cere doar returnarea sumelor încasate deja de Sagi Managing Solutions, dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor Sagi Managing Solutions față de orice client în cazul imposibilității accesării materialelor comandate, este cel mult valoarea sumelor încasate de Sagi Managing Solutions de la respectivul client.

 

7.Politica de prețuri

 

Tarifele accesului la  materialele aflate pe site-ul easybe.ro conțin toate taxele, inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată, conform legislației în vigoare. Nu există o valoare minimă a comenzii.

Tariful accesului pentru fiecare materie este afișat pe site-ul easybe.ro și este vizibil la atingerea simbolului fiecarei materii. Sagi Managing Solutions va putea desfășura campanii promoționale referitoare la materiile afișate pe site-ul easybe.ro. Promoțiile pot fi individuale, pentru anumite sau toate materiile, precum și colective, pentru pachete de materii, perioadele și condițiile fiind stabilite în întregime de către Sagi Managing Solutions.

Valoarea finală a tranzacției este formată din suma tarifelor de acces pentru materiile adăugate în coș, fără alte costuri adăugate.

 

8.Drepturi de autor și drepturi conexe

 

Conținutul site-ului easybe.ro, în totalitate, care include: texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, imagini, grafice, logo-uri, simboluri comerciale, butoane, programe, elemente de grafică web, și orice alte informații, precum și combinarea acestora, este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform legislației aplicabile în domeniul proprietății intelectuale. Utilizarea ce excede acestui contract  fără acordul scris al Sagi Managing Solutions se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru orice problemă legată de încalcarea drepturilor de autor ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@easybe.ro

 

9.Protecția datelor personale

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Sagi Managing Solutions, administratorul site-ului easybe.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Sagi Managing Solutions este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 37803.

Scopul colectării datelor personale este pentru efectuarea în bune condiții a facturării, în vederea oferirii accesului la materialele comandate pe site-ul easybe.ro, pentru reclamă, marketing și publicitate pentru propriile nevoi ale operatorului, pentru informarea clienților privind situația contului lor, evoluția și starea comenzilor, cercetare de piață, statistici și evidențe a vânzărilor și clienților.

Datele personale ale clienților nu vor fi comunicate altor terți în scopuri de marketing.

Datele personale ale clienților vor putea fi transmise autorităților  competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități competente să efectueze orice verificări justificate în baza și în limitele prevederilor legale, dacă acest lucru va fi expres formulat și în conformitate cu legile în vigoare.

De asemenea, datele personale ale clienților vor putea fi partajate cu terții (cum ar fi procesatorii de plăți), dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului mai sus amintit.

Datele personale solicitate clienților pe site-ul easybe.ro sunt: numele și prenumele, adresa, e-mail, număr de telefon, vârsta.

Prin citirea prezentelor termeni și condiții, clientul este informat și ia la cunoștință faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare ( art. 12 ), dreptul de acces la date ( art.13 ), dreptul de intervenție asupra datelor ( art. 14 ), dreptul de opoziție ( art. 15 ), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale ( art. 17 ), dreptul de a se adresa justiției ( art. 18 ) în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată. Totodată, clientul are dreptul să se opună prelucrării datelor personale și să solicite ștergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, clientul se va adresa Sagi Managing Solutions cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa de corespondență menționată la 1.Definirea termenilor, sau prin e-mail la: contact@easybe.ro

Pentru actualizarea, modificarea ori completarea datelor personale, clientul poate intra oricând în contul personal și le poate edita de câte ori va considera că este cazul.

Clientul nu este obligat să furnizeze date personale, însă refuzul acestuia va determina imposibilitatea comandării și achiziționării accesului la materialele de pe site-ul easybe.ro

Sagi Managing Solutions nu încurajează SPAM-ul, nu divulgă și nu furnizează datele cu caracter personal ale clienților altor terți (persoane fizice sau juridice) sau persoane care accesează paginile site-ului easybe.ro, nu comercializează, nu oferă, și nu face schimb de date personale ale clienților.

Clienții își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă și, dacă este posibil, să vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor easybe.ro. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului la sfârșitul navigării Dvs. în site-ul easybe.ro.

Pe site-ul easybe.ro, clientul este responsabil pentru toate activitățile derulate și/sau care decurg din folosirea contului și parolei personale. Sagi Managing Solutions nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

 

Sagi Managing Solutions folosește doar cookie-uri proprii pentru site-ul easybe.ro, în scop de analiză a traficului și pentru a furniza vizitatorilor o experiență bună de navigare.

Utilizatorii pot alege dacă doresc sau nu folosirea cookie-urilor, utilizând setările browser-ului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac același lucru:

Trebuie însă menționat faptul că blocarea cookie-urilor va duce la imposibilitatea accesării în mod corect a site-ului easybe.ro.

 

10.Securitatea și confidențialitatea informațiilor

 

Sagi Managing Solutions garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Societatea Sagi Managing Solutions nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea server-ului pe care este găzduit site-ul easybe.ro. Clientul ia la cunoștință că Sagi Managing Solutions nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin Internet și nu poate garanta că informația pe care clientul o primește sau o trimite va fi permanent în siguranță.

Clientul este de acord că Sagi Managing Solutions are acces nerestricționat și irevocabil la toate informațiile și/sau materialele transmise de acesta prin intermediul site-ului easybe.ro, are dreptul de a le utiliza, reproduce, șterge, afișa, modifica, transmite și distribui, le poate utiliza liber, în interes propriu. Sagi Managing Solutions nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor și materialelor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

11.Comunicarea cu clienții

 

Prin crearea contului pe site-ul easybe.ro, clientul înțelege și acceptă că astfel intră în baza de date a Sagi Managing Solutions și că astfel, își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către Sagi Managing Solutions.

Clientul consimte că Sagi Managing Solutions îl poate contacta telefonic, prin sms, e-mail sau anunțuri pe site și își dă acordul în privința primirii mesajelor cu caracter promoțional și/sau informativ din partea Sagi Managing Solutions în momentul în care a introdus datele de contact în baza de date a Sagi Managing Solutions, folosind formularul de înregistrare și/sau comandă. Comunicarea clientului cu Sagi Managing Solutions se poate realiza prin datele de contact prevazute la 1. Definirea termenilor, respectiv prin e-mail și telefon.

Newsletter-ele de pe site-ul easybe.ro sunt mesaje electronice de informare periodică, transmise clienților în scop de promovare și informare a acestora despre noutățile apărute pe site-ul easybe.ro și/sau blogul atașat acestuia.

Clientul are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newsletter-e. Opțiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul oricăror newsletter-e;

Renunțarea la primirea de newsletter-e nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 

12.Review-uri, comentarii, aprecieri, întrebări

 

Clienții site-ului easybe.ro pot face, folosind un limbaj adecvat, corespunzător, neofensator, comentarii și orice alte comunicări; pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, sesizări și reclamații.

Este interzisă utilizarea site-ului pentru a posta sau transmite materiale publicitare, reclame, URL-uri ( link-uri ) către alte site-uri, conținuturi violente sau destinate doar adulților, folosirea unui limbaj licențios, precum și postarea de orice fel de material ilegal de amenințare, fals, înșelător, abuziv, vulgar, obscen, scandalos, defăimător, conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice, precum și informații legate de alte persoane.

Clientul trebuie să se asigure că postările – indiferent dacă sunt texte, fișiere foto, audio sau video – sunt  corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, să nu conțină viruși sau orice altă formă de SPAM, trebuie să nu jignească, să nu afecteze oricare alt client, care postează sau nu, să nu deranjeze viața privată a altor persoane, intimitatea, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, respectând astfel drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială,  sau alte drepturi de proprietate industrială.

Sagi Managing Solutions are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Sagi Managing Solutions nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor postări, materiale/documente, în oricare din formele enumerate anterior, clientul conferă Sagi Managing Solutions o licență neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabilă și retransmisibilă de a folosi, reproduce, șterge, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății Sagi Managing Solutions, dreptul de a utiliza numele asociat cu un astfel de conținut. Clientul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care-l postează sau transmite pe site-ul easybe.ro, prin orice modalitate, astfel încât, prin postarea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane sau altui client. Sagi Managing Solutions nu își asumă nicio responsabilitate și nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune datorate conținutului mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un client prin intermediul site-ului easybe.ro.

Clienții care vor încerca sau vor utiliza abuziv, fraudulos, neautorizat site-ul easybe.ro, care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Postarea de review-uri, comentarii, aprecieri, întrebări, răspunsuri, etc. pe site-ul easybe.ro se poate face la secțiunea PĂREREA DVS. Acestea pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la site-ul easybe.ro și materialele oferite de acesta.

Secțiunea PĂREREA DVS. se formează automat, după crearea contului, și se află alături de numele de utilizator și butonul de ieșire din cont, toate acestea fiind accesibile apăsând simbolul contului personal aflat în partea din dreapta sus a ecranului.

Pentru sesizări și reclamații precum și pentru întrebări personale, care nu-i privesc pe ceilalți clienți sau comunitatea, clientul va folosi modurile de contact prevăzute la 1. Definirea termenilor.

Termenul maxim de soluționare a sesizărilor și/sau reclamațiilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

13.Drept aplicabil, litigii, jurisdicția

 

Prin utilizarea site-ului easybe.ro, clientul se declară de acord asupra faptului că legile în vigoare pe teritoriul României vor guverna termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între client și Sagi Managing Solutions. În cazul unor eventuale neînțelegeri între Sagi Managing Solutions și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, pe baza unei înștiințări scrise din partea oricărei părți către cealaltă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

 

14.Forța majoră

 

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în prezentele termeni și condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare din părți va avea dreptul să notifice celeilalte încetarea de plin drept a prezentului document, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

15.Dispoziții finale

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și achiziționarea permisului de utilizare, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Pentru orice întrebări sau lămuriri suplimentare, clientul este rugat să contacteze Sagi Managing Solutions la datele de contact menționate la 1. Definirea termenilor.

Prezentele termeni și condiții au fost adoptate astăzi, 10 / 09 / 2017 și vor fi modificate ori de câte ori este nevoie fără notificarea prealabilă sau ulterioară a schimbărilor. Noua versiune va intra în vigoare la data publicării ei pe site.