Termeni și condiții

 

 

1.Definirea termenilor

 

-site-ul easybe.ro: site-ul www.easybe.ro este un site care pune la dispoziția clienților materiale accesibile doar pe acest site, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-Sagi Managing Solutions: Societatea comercială SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL, – persoană juridică română, care administrează site-ul easybe.ro, denumită în continuare Sagi Managing Solutions; SAGI MANAGING SOLUTIONS SRL are sediul în București, Str. Razelor nr. 46, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/10931/2010, având CUI RO 27693057, capital social 200 ron.

Telefon: 0771.288.604

e-mail: contact@easybe.ro

Program de lucru: de luni până vineri de la ora 9.00 la ora 18.00;

-permis de utilizare: permisiunea de utilizare a materialele disponibile în diverse forme ( texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, grafice, teste ) în format electronic pe site-ul easybe.ro, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat;

-materiale: materii selecționate din cele obligatorii sau opționale pentru examenul de Bacalaureat, la care, prin intermediul site-ului easybe.ro se poate achiziționa permisul de utilizare. Acestea sunt: Limba și literatura română, pentru profil Uman, Limba și literatura română, pentru profil Real, Istorie, Geografie,  Biologie vegetală și animală, clasele a IX-a și a X-a, Anatomie și fiziologie umană, genetică și ecologie umană, clasele a XI-a și a XII-a.

-conținut: toate informațiile de pe site-ul easybe.ro care pot fi vizitate, vizualizate, accesate prin utilizarea unui dispozitiv electronic și anume: orice document aflat pe site-ul easybe.ro precum și fragmente sau părți de documente, paginile site-ului easybe.ro, secțiunea DEMO, materialele disponibile pentru a fi accesate, blog, grafica web, programe, informații despre Sagi Managing Solutions și orice alte informații prezente pe site-ul easybe.ro. Conținutul este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor acestuia și este protejat de legislația aplicabilă cu privire la protecția proprietății intelectuale;

-client: persoana fizică de peste 16 ani care accesează site-ul easybe.ro, și care are sau obține permisiunea de utilizare a conținutului materialelor de pe site-ul easybe.ro, prin crearea unui cont. Pentru minorii cu vârsta între 16 și 18 ani, recomandăm consultarea părinților sau a reprezentanților legali înainte a efectua achiziția;

-cont: partea din site-ul easybe.ro dedicată clientului pe care acesta o poate accesa cu un nume de utilizator și o parolă, din care clientul poate transmite comanda. Simbolul contului, după ce acesta a fost creat, apare în partea dreaptă a ecranului, sus. Acesta, după preferință, poate fi personalizat, cu fotografie, imagini, etc. Contul conține informații despre client, comenzile recente, materiile active, la care s-a achiziționat accesul, cu data începerii și încheierii acestora. Pentru persoanele cu vârsta de până în 18 ani, recomandăm configurarea contului împreună cu părinții sau reprezentanții legali. După înregistrarea datelor personale pentru crearea contului, clientul primește prin e-mail o notificare prin care este informat asupra datelor de acces în cont – nume utilizator și parolă – care sunt unice și personale, netransmisibile. Nu acceptăm conturi de la minorii sub 16 ani;

-comanda: este documentul electronic prin care clientul transmite Sagi Managing Solutions intenția sa de a achiziționa accesul la materii de pe site-ul easybe.ro;

promoții: acțiuni întreprinse de Sagi Managing Solutions în anumite perioade, cu diferite durate, prin care se oferă clienților – tuturor sau anumitor grupuri țintă – diverse reduceri de preț, valorice sau procentuale, cupoane personalizate, diverse premii în bani/materiale sau posibilitatea achiziționării materialelor de pe site-ul easybe.ro la prețuri mai avantajoase sau intrarea în posesia acestora chiar cu titlu gratuit, în urma unor acțiuni din partea clienților interesați.

-termeni și condiții: reprezintă un contract încheiat la distanță între client și Sagi Managing Solutions, fără prezența fizică simultană a acestora, ale cărui prevederi vor fi detaliate în acest document. Acest contract este conform cu OUG 34/2014 și Legea nr. 365/2002 privind comerțul electronic.

 

2.Condiții de utilizare

 

Sagi Managing Solutions pune la dispoziția clienților site-ul easybe.ro și, prin intermediul acestuia, permisul de utilizare a materialelor educaționale, în format electronic, destinate pregătirii în vederea susținerii examenului de Bacalaureat.

Acestea sunt obiectul prezentelor termeni și condiții. Pentru folosirea în cele mai bune condiții a site-ului easybe.ro, care este întreținut și administrat de Sagi Managing Solutions, se recomandă citirea cu atenție a acestor termeni și condiții.

Materiile de pe  site-ul easybe.ro se adresează elevilor de liceu și persoanelor care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat. Pentru  persoanele cu vârsta până în 18 ani, recomandăm citirea prezentului contract împreună cu părinții sau reprezentanții legali.

Utilizarea site-ului easybe.ro constituie acceptarea în întregime și necondiționată a termenilor și condițiilor, prin utilizare înțelegând: accesarea parțială sau integrală a site-ului easybe.ro, precum și plasarea unei comenzi, achiziția și plata  pe site-ul easybe.ro.

Sagi Managing Solutions își rezervă dreptul de a putea efectua oricând și orice modificări ale acestor termeni și condiții, precum și orice modificări site-ului easybe.ro, structurii și conținutului acestuia sau orice alte modificări ce ar putea afecta site-ul, acestea fiind vizibile automat la prima revenire în contul personal.

Simpla utilizare a oricărei facilități oferite de site-ul easybe.ro după operarea modificării reprezintă acceptarea deplină și necondiționată de către client.

Având în vedere faptul că materialele urmăresc programa Ministerului Educației Naționale, referitoare la examenul de Bacalaureat, de fiecare dată când vor apărea modificări, actualizări în programa de învățământ, acestea se vor regăsi și în materialele de pe site-ul easybe.ro.

Sagi Managing Solutions nu va putea fi făcută responsabilă pentru eventualele erori apărute pe site din orice cauză, inclusiv din cauza unor modificări, setări, up-grade-uri etc.

Sagi Managing Solutions oferă clienților, conform legislației din domeniul drepturilor de autor, o licență neexclusivă de utilizare în scop personal educativ pentru materialele selectate. Licența este oneroasă, prețul fiind prevăzut lângă materiale și limitată în timp la 12 luni de la momentul achiziționării acelor materiale.

Acestă licență neexclusivă a clienților la conținutul site-ului easybe.ro este limitată la utilizarea materialelor în scop personal și educativ și nu se extinde la niciun alt drept patrimonial de autor, inclusiv la : descărcarea, copierea, preluarea, modificarea, reproducerea, publicarea, transferul sau transmiterea către terțe părți, includerea în alte lucrări, vânzarea/revânzarea, distribuirea parțială, integrală sau modificată a conținutului site-ului easybe.ro în alte scopuri, precum și exploatarea site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor Sagi Managing Solutions. Acestea pot fi acordate clienților pe baza unei licențe scrise suplimentare între cele două părți .

 

3.Responsabilități privind site-ul easybe.ro

 

Site-ul easybe.ro și materialele aferente sunt oferite conform specificațiilor prezentate pe site și doar pe perioada cât sunt publice pe site.

Sagi Managing Solutions va face astfel încât informațiile referitoare la materialele oferite în site-ul easybe.ro să fie cât mai corecte și conforme cu realitatea, totuși posibilitatea apariției unor erori nu poate fi în totalitate exclusă. În cazul apariției lor, Sagi Managing Solutions va face toate demersurile necesare eliminării neconformităților cât mai curând posibil.

Sagi Managing Solutions nu va putea fi considerată responsabilă de modalitatea în care clientul utilizează accesul la materialele achiziționate sau consecințele acestei utilizări.

Orice reclamație legată de caracteristicile serviciului va fi adusă la cunoștința Sagi Managing Solutions online în maximum 24 de ore de la primirea accesului la materiale pe adresa de e-mail contact@easybe.ro .

Având în vedere că primirea permisului de utilizare pentru materialele comandate se face automat, după confirmarea plății, din acel moment se consideră termenul pentru reclamație.

Sagi Managing Solutions nu răspunde de conținutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe site-ul easybe.ro , indiferent de natura acestor legături. Pentru respectivele site-uri, răspunderea o poartă, integral, proprietarii site-urilor în cauză.

 

4.Comanda, facturarea, plata, accesul

 

Accesul în vederea efectuării unei comenzi îi este permis oricărui client.

Pentru a achiziționa accesul la materia dorită, clientul trebuie să adauge în coș respectiva materie, acțiune care se poate face din secțiunile ACASĂ ( prima iconiță din stânga, căsuța ) în josul paginii, MATERII și DEMO, apăsând butonul albastru „Adaugă în coș”, care apare imediat ce o materie este atinsă.

Lângă butonul albastru „Adaugă în coș” se află butonul „Demo”, prin apăsarea căruia se poate ajunge la varianta demonstrativă, gratuită.

Recomandăm tuturor clienților accesarea secțiunii „Demo” la materia/materiile dorite înainte de a comanda permisul de utilizare, pentru a vedea conținutul materiilor precum și pentru a verifica compatibilitatea cu dispozitivele pe care acesta urmează să citească și să asculte conținuturile pentru care urmează să plătească.

De asemenea, materiile se pot adăuga și direct în coș, apăsând pe a doua iconiță din dreapta, coșul, care direcționează spre Magazin, de unde se pot de asemenea adăuga materiile.

După finalizarea comenzii, clientul este trimis la secțiunea de plată, unde i se solicită datele de facturare și de unde va alege modalitatea de plată. Datele solicitate în secțiunea de plată sunt date cu caracter personal, a căror colectare și prelucrare, precum și perioadă de păstrare sunt explicate în amănunt în secțiunea Prelucrarea datelor cu caracter personal.

Prin înregistrarea unei comenzi pe site-ul easybe.ro, clientul acceptă forma de comunicare (e-mail, sms, telefon) prin care Sagi Managing Solutions își derulează operațiunile comerciale și consimte că toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumpărare sunt complete, corecte și reale, utilizate în nume propriu sau autorizat.

Materialele pentru care se solicita accesul, valoarea acestora, precum și modalitatea de plată aleasă de client sunt specificate în comandă.

După finalizarea unei comenzi, clientul primește o notificare pe adresa de e-mail înregistrată în formularul de înscriere, cu materialele la care a fost achiziționat permisul de utilizare, valoarea tranzacției și codul unic aferent comenzii. Comanda rămâne în așteptarea plății.

Plata se face înainte de accesul la materialele comandate. Plata se poate face prin mai multe metode, care sunt făcute cunoscute clientului înainte ca acesta să treacă la efectuarea efectivă a plății, acesta având posibilitatea de a alege metoda de plată.

Metodele de plată acceptate sunt:

 • plata cu cardul, prin platforma de plată mobilPay
 • plata prin transfer bancar online, prin platforma de plată mobilPay
 • plata cu numerar la Poșta Română, prin platforma de plată PlățiOnline

De menționat că, pentru plățile cu numerar, clientul trebuie să listeze documentul generat automat de platforma de plată PlățiOnline, cu care acesta va putea efectua plata la Poșta Română.

Pentru plata cu cardul, clientul trebuie să introducă în interfața mobilPay datele cardului iar după verificare, acesta va avea imediat acces la materia/materiile achiziționate.

Pentru plata prin transfer bancar online, interfața mobilPay va genera un COD UNIC aferent comenzii, pe care clientul trebuie OBLIGATORIU să-l treacă pe documentul de plată la rubrica “Detalii plată”, pentru a se putea aloca respectivei comenzi accesul la materialele alese.

Pentru plata cu numerar, clientul va lista documentul pe care-l va primi în interfața de plată PlatiOnline, care va conține un cod de bare. Cu acest document, clientul va merge la Poșta Română în cel mult 4 zile, pentru a plăti suma aferentă comenzii sale. Dacă trec 4 zile și contravaloarea comenzii nu este plătită, respectiva comandă va fi anulată.

Achizițiile pe site-ul easybe.ro și implicit plata acestora, se poate efectua doar de către persoane cu domiciliu în România.

Sagi Managing Solutions poate anula o comandă efectuată de client, în urma unei notificări prealabile adresate acestuia, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poată pretinde celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:

– neîncasarea contravalorii integrale a tranzacției, prin oricare din metodele de plată alese de client, din motive neimputabile Sagi Managing Solutions;

– neacceptarea de către banca emitentă a cardului clientului, a tranzacției, în cazul plății online;

– invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de Sagi Managing Solutions, în cazul plății online;

– datele furnizate de către client, pe site-ul easybe.ro sunt incomplete și/sau incorecte;

În cazul plăților online Sagi Managing Solutions nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de client, incluzând dar nelimitându-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia, în cazul în care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru această acțiune o poartă numai clientul.

După efectuarea plății și încasarea de către Sagi Managing Solutions a contravalorii integrale a tranzacției, Sagi Managing Solutions va emite către client o factură în acord cu comanda acestuia, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare, informații solicitate, de altfel, în formularul „Detalii de facturare”. În același timp, clientul va primi pe adresa de e-mail indicată în contul său, un mesaj prin care va putea accesa imediat materiile pentru care a achiziționat permisul de utilizare.

Factura se trimite clientului exclusiv în format electronic, la adresa de e-mail din contul său.

Prin trimiterea comenzii, clientul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

În cazul plății online, datele cardului de plată ale clientului nu vor fi accesibile Sagi Managing Solutions și nici nu vor fi stocate de către de Sagi Managing Solutions. Datele sunt procesate direct de către mobilPay și trimise către Visa/Mastercard.

Din motive de securitate a tranzacțiilor, clientul este sfătuit să nu rămână logat pe site-ul easybe.ro și să nu seteze opțiunea de logare automată pe dispozitivele mobile. Divulgarea parolei de acces în cont nu este permisă și se recomandă folosirea unei parole cu caracter puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin șapte caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).

Accesul la materialele alese va fi posibil din contul personal deschis pe site-ul easybe.ro, după încasarea de către Sagi Managing Solutions a contravalorii integrale  a tranzacției.

După acest moment, accesul este disponibil permanent, 24/24, 7/7, timp de 12 luni, apăsând pe simbolul contului, personalizat sau nu, din partea dreaptă a ecranului, sus, la secțiunea CONTUL MEU.

Important de reținut este faptul că materiile achiziționate pot fi accesate doar de pe un dispozitiv o dată, adică nu poate fi accesat contul personal de pe 2 sau mai multe dispozitive concomitent.

În funcție de metoda de plată aleasă de client, mai puțin cea prin card, încasarea de către Sagi Managing Solutions a valorii tranzacției se poate face într-un termen de 24-72 ore de la data efectuării plății de către client. Este FOARTE IMPORTANT, ca în cazul plății prin transfer bancar online, pe documentul de plată,  la „Detalii plată”, să fie trecut CODUL UNIC primit în interfața mobilPay, pentru a se putea aloca plata la comanda efectuată.

Dacă după 72 ore de la data efectuării plății, clientul nu primeste mesajul care confirmă finalizarea comenzii și accesul la materialele comandate și nici nu are acces la materialele comandate, în contul personal,  este rugat să contacteze Sagi Managing Solutions la una din datele de contact din 1. Definirea termenilor, alin.2

 

5.Politica de retur

 

Având în vedere faptul că Sagi Managing Solutions furnizează conținut digital care nu este livrat pe un suport material, va fi aplicabil  Art. 16 pct. m) din OUG 34/2014 art. 16 m), care precizează că dreptul la retragere va fi pierdut „dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat că a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere”.

Astfel, o dată cu accesul la materialele de pe site-ul easybe.ro veți fi informat că dacă doriți accesul acum, renunțați la dreptul de retragere.

 

6.Condițiile tehnice

 

Condițiile tehnice minime pentru ca produsele să poată fi accesate sunt:

 • dispozitive, constând notebook, netbook, tabletă sau smartphone cu minim procesor quad core 1,2GHz, memorie RAM 1GB, rezoluție ecran 720/1280 px
 • calculatoare: desktop PC, laptop cu minim procesor dual core 2GHz, memorie RAM 2GB, rezoluție monitor 1280/720 px
 • viteza minimă a conexiunii la internet de 100Mbps (12,5MBps)
 • eventual căști, dacă dispozitivul o cere.

Important de reținut este faptul că materiile achiziționate pot fi accesate doar de pe un dispozitiv o dată, adică nu poate fi accesat contul personal de pe 2 sau mai multe dispozitive concomitent.

Pentru cazul în care materialele comandate și plătite nu se pot accesa , din motive imputabile Sagi Managing Solutions, clientul va putea cere doar returnarea sumelor încasate deja de Sagi Managing Solutions, dar nu și alte despăgubiri. Valoarea maximă a obligațiilor Sagi Managing Solutions față de orice client în cazul imposibilității accesării materialelor comandate, este cel mult valoarea sumelor încasate de Sagi Managing Solutions de la respectivul client.

 

7.Politica de prețuri

 

Tarifele accesului la  materialele aflate pe site-ul easybe.ro conțin toate taxele, inclusiv Taxa pe Valoarea Adăugată, conform legislației în vigoare. Nu există o valoare minimă a comenzii.

Tariful accesului pentru fiecare materie este afișat pe site-ul easybe.ro și este vizibil la atingerea simbolului fiecarei materii. Sagi Managing Solutions va putea desfășura campanii promoționale referitoare la materiile afișate pe site-ul easybe.ro. Promoțiile pot fi individuale, pentru anumite sau toate materiile, precum și colective, pentru pachete de materii, perioadele și condițiile fiind stabilite în întregime de către Sagi Managing Solutions.

Valoarea finală a tranzacției este formată din suma tarifelor de acces pentru materiile adăugate în coș, fără alte costuri adăugate.

 

8.Drepturi de autor și drepturi conexe

 

Conținutul site-ului easybe.ro, în totalitate, care include: texte, înregistrări audio, înregistrări video, tabele, hărți, imagini, grafice, logo-uri, simboluri comerciale, butoane, programe, elemente de grafică web, și orice alte informații, precum și combinarea acestora, este proprietatea Sagi Managing Solutions și/sau a partenerilor săi și/sau a furnizorilor săi și este protejat conform legislației aplicabile în domeniul proprietății intelectuale. Utilizarea ce excede acestui contract  fără acordul scris al Sagi Managing Solutions se pedepsește conform legilor în vigoare.

Pentru orice problemă legată de încalcarea drepturilor de autor ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@easybe.ro

 

9.Protecția datelor personale

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, Sagi Managing Solutions, administratorul site-ului easybe.ro, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de clienți.

Sagi Managing Solutions este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal la numărul 37803.

 

Începând cu data de 25 mai 2018, ne vom alinia la standardele europene în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date stipulate în Regulamentul 679/2016/UE.

Sagi Managing Solutions colectează și prelucrează diferite date cu caracter personal de la Dumneavoastră, în calitate de utilizator al site-ului www.easybe.ro, în scop contractual și legal, ceea ce, în conformitate cu Regulamentul 679/2016/UE, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Colectăm și prelucrăm minimul de date, doar cele strict necesare contractului, facturării și comunicării în vederea achiziției, pentru a vă trimite comunicări legate de contul Dumneavoastră (confirmarea contului, confirmări de achiziţie şi de plăţi, comunicări de securitate, etc).

Protecţia datelor Dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi și am luat toate măsurile necesare astfel încât datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie în siguranță.

Datele Dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi comunicate altor terți în scopuri de marketing.

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Sagi Managing Solutions poate dezvălui datele Dumneavoastră cu caracter personal către parteneri ( firma de contabilitate, procesatorii de plăți ), ori către autoritățile publice centrale sau locale, competente să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități competente să efectueze orice verificări justificate în baza și în limitele prevederilor legale, dacă acest lucru va fi expres formulat și în conformitate cu legile în vigoare.

Site-ul nostru se adresează persoanelor care au cel puţin 16 ani, astfel nu prelucrăm în mod voit date ale persoanelor sub această vârstă.

Vă rugăm să citiți cu atenție această informare care descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor Dumneavoastră cu caracter personal, ca urmare a interacţiunii cu site-ul www.easybe.ro, pentru a înțelege cum prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal.

Dacă vreţi să citiţi despre cookies-urile pe care le folosim în site, mergeţi la secţiunea “Politică de utilizare cookies-uri“.

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm, scopul colectării și prelucrării, perioada de păstrare a acestora se găsesc în tabelul de mai jos:

Referitor la detaliile plății, Sagi Managing Solutions are acces doar la modalitatea de plată aleasă de Dumneavoastră (card, transfer bancar sau numerar), datele Dumneavoastră de plată – contul, banca, informații de pe card – nu ajung la noi. Pentru a vedea detalii despre prelucrarea de date cu caracter personal efectuată de procesatorii de plăţi, accesaţi https://www.mobilpay.ro/privacy pentru plata cu cardul sau plata prin transfer bancar, respectiv https://www.plationline.ro/pages/conditii-de-utilizare/politica-de-confidentialitate.php pentru plata cu numerar la Poșta Română.

La acest moment nu realizăm profilarea clienților site-ului.

Ne puteți vizita site-ul fără a completa nicio dată cu caracter personal. Totuși, dacă doriți să comandaţi materiile de pe site-ul nostru, este necesar să vă faceţi cont şi să ne puneţi la dispoziţie datele respective. Fără furnizarea datelor nu veţi putea plasa comenzi pe site-ul nostru, prin urmare nu veți putea face achiziții de pe acesta. Am configurat câmpurile obligatorii astfel încât să solicităm volumul minim de informații de care avem nevoie pentru a vă identifica, pentru a vă permite accesul la materia/materiile achiziționate și pentru a putea lua legătura cu Dumneavoastră, dacă este necesar. În plus, nu condiționăm achiziţia Dumneavoastră de consimțământul Dumneavoastră pentru primirea de comunicări de marketing.

În conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016/UE, aveți următoarele drepturi legale specifice legate de datele cu caracter personal pe care le colectăm de la Dumneavoastră, iar Sagi Managing Solutions va respecta drepturile Dumneavoastră și va da curs solicitărilor Dumneavoastră în mod adecvat:

(a) Dreptul de a vă retrage consimțământul/Dreptul de a fi uitat: dacă v-ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, vă puteți retrage consimțământul în orice moment urmând ca noi să ștergem datele colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, v-ați retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale, etc. În momentul în care vă retrageți consimțământul, va înceta prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în scopul pentru care au fost colectate, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Sagi Managing Solutions, pe baza consimțământului exprimat de către Dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

(b) Dreptul de acces la datele Dumneavoastră cu caracter personal: puteți solicita informații legate de datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care le deținem despre Dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le-am colectat dacă le-am obţinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.
Vă vom oferi o copie a datelor Dumneavoastră cu caracter personal la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor Dumneavoastră cu caracter personal, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

(c) Dreptul la rectificare: se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor Dumneavoastră cu caracter personal inexacte. Aveţi dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Aveţi posibilitatea să folosiţi funcţionalităţile contului în acest sens, şi în plus, ne puteţi contacta, la datele de contact prevăzute la 1.Definirea termenilor, alin.2. Pentru actualizarea, modificarea ori completarea datelor cu caracter personal, puteți intra oricând în contul personal și le puteți edita de câte ori veți considera că este cazul.

(d) Dreptul la restricționarea prelucrării: puteți obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,
 • prelucrarea este nelegală, dar vă opuneţi ștergerii datelor cu caracter cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor,
 • nu mai avem nevoie de datele Dumneavoastră cu caracter personal dar Dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, sau
 • vă opuneţi prelucrării, pentru intervalul de timp în care verificăm dacă interesele noastre legitime prevalează asupra alor Dumneavoastră.

(e) Dreptul la portabilitate: aveți dreptul de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele Dumneavoastră cu caracter personal (pe care ni le-ați furnizat) unei alte organizații. Dreptul Dumneavoastră de a primi datele Dumneavoastră cu caracter personal nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor Dumneavoastră cu caracter personal unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor cu caracter personal ale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer). Dreptul ca datele Dumneavoastră cu caracter personal să fie transmise de către noi unei alte organizații este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

(f) Dreptul la opoziție: vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dumneavoastră cu caracter personal atunci când aceasta deservește un interes public ori un interes legitim al nostru.

(g) Dreptul la ștergere: aveți dreptul să solicitați să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre Dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele Dumneavoastră personale, și dacă:
(i) Datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate;
(ii) Persoana vizata se opune prelucrării din motive legate de situația sa particulară;
(iii) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(iv) Datele personale trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care îi revine Operatorului.
cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare și la informare;
 • pentru a ne conforma unei obligații legale pe care o avem;
 • în scopuri de arhivare în interes public, științific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

(g) Dreptul la obiecție: acolo unde prelucrarea nu se bazează pe consimțământul Dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime, puteți obiecta în orice moment la prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal din motive legate de situația Dumneavoastră particulară. În acest caz nu vom mai prelucra datele Dumneavoastră cu caracter personal, cu excepția cazului în care

(i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților Dumneavoastră sau

(ii) în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: vom încerca să vă îndeplinim cererea în cel mai scurt timp posibil, nu mai tîrziu de 30 zile de la data solicitării;
 • Restricționarea accesului: în anumite situații, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor Dumneavoastră cu caracter personal din cauza unor restricţii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz;
 • Imposibilitatea identificării: în anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele cu caracter personal din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizați în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii Dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepția cazului în care ne oferiți informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să vă adresați Sagi Managing Solutions cu o cerere scrisă, datată și semnată, trimisă pe adresa de corespondență menționată la 1.Definirea termenilor și prin e-mail la: contact@easybe.ro

Dacă aveţi o nemulţumire cu privire la modul în care prelucrăm datele Dumneavoastră cu caracter personal, am prefera să ne contactaţi pe noi direct pentru a vă putea soluţiona problema. Cu toate acestea, puteţi contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal prin site-ul lor (www.dataprotection.ro), sau le puteţi scrie la:

Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

Telefon: +40.318.059.211 +40.318.059.212, Fax: +40.318.059.602, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Sagi Managing Solutions nu încurajează SPAM-ul, nu divulgă și nu furnizează datele cu caracter personal ale clienților altor terți (persoane fizice sau juridice) sau persoane care accesează paginile site-ului easybe.ro, nu comercializează, nu oferă, și nu face schimb de date personale ale clienților.

Clienții își asumă răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de cont (nume utilizator și parolă) și pentru gestionarea accesării contului. Vă recomandăm să nu dezvăluiți nimănui această parolă și, dacă este posibil, să vă deconectați din contul dumneavoastră la sfârșitul fiecărei sesiuni de utilizare a serviciilor easybe.ro. Vă sfătuim, de asemenea, să închideți fereastra browser-ului la sfârșitul navigării Dvs. în site-ul easybe.ro.

Pe site-ul easybe.ro, clientul este responsabil pentru toate activitățile derulate și/sau care decurg din folosirea contului și parolei personale. Sagi Managing Solutions nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței clientului privind securitatea și confidențialitatea contului și parolei sale.

 

10.Politică de utilizare cookies-uri

 

Sagi Managing Solutions folosește cookies-uri pentru site-ul easybe.ro, pentru a personaliza conținutul și anunțurile, pentru a oferi funcții de rețele sociale, pentru a analiza traficul și pentru a furniza utilizatorilor o experiență bună de navigare.

Prezenta politică privind cookies-urile face parte integrantă din Termeni și condiții, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție înainte de a parcurge această politică.

Ce sunt cookies-urile?

Cookies-urile sunt fișiere text de mici dimensiuni, formate din litere și cifre, stocate pe hard-disk-ul dispozitivului, cu scopul de a face utilizarea site-ului cât mai eficientă. Acestea vor fi  stocate pe calculatorul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Cookies-urile sunt complet “pasive”, nu conțin programe software, aplicații malware, viruși sau spyware și nu pot accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului, sunt sigure, prin urmare acestea nu dăunează dispozitivului utilizatorului.

Durata de viață a unui cookie este determinată și poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. În funcție de durata de viață, cookies-urile pot fi de sesiune sau persistente. Cu toate acestea, cookies-urile pot fi șterse de un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browser-ului.

Cookies-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookies-uri de sesiune – acestea sunt folosite exclusiv pentru o sesiune și nu sunt reținute, sunt stocate temporar în dosarul de cookies-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul părăsește site-ul sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont al site-ului sau pe o rețea de socializare)
 • Cookies-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui calculator, terminal mobil sau alte echipamente ale unui utilizator pentru o perioadă care depinde de durata de viață prestabilită. Acestea sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe site. Cookies-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – cunoscute sub numele de “third party cookies”

Dacă doriți să aflați mai multe informații despre cookies-uri și la ce sunt utilizate, recomandăm accesarea Microsoft Cookies guide All About Cookies.

Cookies-uri pe www.easybe.ro

Legea stipulează că putem stoca cookies-uri pe dispozitivul Dvs., în cazul în care ele sunt strict necesare pentru operarea acestui site. Pentru toate celelalte tipuri de cookies-uri avem nevoie de permisiunea Dvs.

Acest site utilizează diferite tipuri de cookies-uri. Unele cookies-uri sunt plasate de către servicii părţi terţe care apar pe paginile noastre.

Consimţământul Dvs. se aplică domeniului: www.easybe.ro, respectiv cookies-urilor enumerate în tabelul de mai jos:

Utilizare cookies-uri de către terțe sisteme, pe www.easybe.ro

Lucrăm cu alte societăți care plasează ocazional cookies-uri/coduri pe site-ul nostru. Aceste societăți ne ajută să ne desfășurăm activitatea și să ne îmbunătățim produsele și serviciile. Cookies-urile cunoscute sub numele de “third party cookies” (cookies-uri plasate de terți, nu sunt plasate de proprietarul site-ului ), pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori, sunt plasate de alte site-uri, se află sub controlul și răspunderea acestora.

Societățile cu care lucrăm sunt:

 • Google ( Google Analytics). Puteți administra aceste cookie-uri din browser-ul Dvs. de internet sau prin opțiunile pe care Google le pune la dispoziție pe site-urile web ale acestora: reclame pe web. Cu ajutorul serviciilor Google, SAGI MANAGING SOLUTIONS evaluează eficiența site-ului (ex: urmărire conversie), serviciilor, conținutului și reclamelor. De asemenea, uneori SAGI MANAGING SOLUTIONS poate avea campanii promoționale care necesită utilizarea cookies-urilor.
 • Facebook ( Pixel code ) care poate introduce cookies-uri în browser-ul de internet al utilizatorului.
 • 2Performant Network ( Tracking code ) care urmărește activitatea desfășurată prin intermediul site-ului de afiliere www.2performant.com

Care sunt avantajele folosirii cookies-urilor?

Un cookie conține informații care fac legatura între browser-ul utilizatorului și site-ul pe care acesta navighează. Dacă utilizatorul accesează acel site din nou, cu ajutorul cookies-urilor se pot citi informațiile deja stocate și se poate reacționa în consecință. Cookies-urile asigură utilizatorilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex – preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă. Utilizatorii pot alege dacă doresc sau nu folosirea cookies-urilor, utilizând setările browser-ului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac același lucru.

Trebuie însă menționat faptul că blocarea cookies-urilor va duce la imposibilitatea accesării în mod corect a site-ului www.easybe.ro.

Administrarea cookies-urilor

Puteți alege să refuzați sau dezactivați cookies-urile, dar aceasta înseamnă că întreaga Dvs. experiență de navigare pe www.easybe.ro va fi afectată.

Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookies-urilor. Aceste setări se găsesc de regulă în meniul ”Opțiuni” sau în meniul ”Preferințe” al browser-ului Dvs. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele adrese pot fi folositoare, puteți folosi opțiunea „ajutor” a browser-ului pentru mai multe detalii și de asemenea puteți administra cookies-urile direct din browser-ul dumneavoastră de internet:

 • Cookie settings în Internet Explorer Cookie,
 • Settings în Firefox Cookie,
 • Settings în Chrome Cookie,
 • Settings în Safari.

Pentru a afla mai multe despre utilizarea și administrarea cookies-urilor, recomandăm să consultați următoarele site-uri (atenție, conținuturile site-urilor pot fi în limba engleză ):

www.aboutcookies.org, http://www.allaboutcookies.org/#sthash.XBiobZek.dpuf

www.youronlinechoices.eu/ro/

Cum pot opri cookies-urile?

Cookie-urile sunt pretutindeni și nu pot fi evitate dacă doriți să vă bucurați de acces pe cele mai bune și cele mai mari site-uri de pe Internet – locale sau internaționale. Cu o înțelegere clară a modului lor de operare și a beneficiilor pe care le aduc, puteți lua măsurile necesare de securitate astfel încât să puteți naviga cu încredere pe internet.

Dezactivarea și/sau refuzul de a primi cookies-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookies-uri nu înseamna că nu veți mai primi/vedea publicitate online. Este posibilă setarea din browser pentru ca aceste cookies-uri să nu mai fie acceptate sau puteți seta browser-ul să accepte cookies-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dacă nu sunteți înregistrat folosind cookies-urile, nu veți putea lăsa comentarii.

Utilizatorii pot alege dacă doresc sau nu folosirea cookies-urilor, utilizând setările browser-ului preferat pentru ștergerea sau blocarea acestora sau folosirea unor plugin-uri care fac același lucru:

 

11.Securitatea și confidențialitatea informațiilor

 

Sagi Managing Solutions garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic.

Societatea Sagi Managing Solutions nu răspunde pentru defecțiunile care periclitează securitatea server-ului pe care este găzduit site-ul easybe.ro. Clientul ia la cunoștință că Sagi Managing Solutions nu poate controla și nu oferă niciun fel de sugestii, garanții sau condiții privind securitatea sau conținutul informațiilor care trec prin Internet și nu poate garanta că informația pe care clientul o primește sau o trimite va fi permanent în siguranță.

Sagi Managing Solutions ia toate măsurile astfel încât datele cu caracter personal ale clienților să fie în siguranță iar în cazul unei breșe de securitate, în măsura în care, în urma acesteia, un client poate fi afectat, acesta va fi notificat în cel mai scurt timp.

Clientul este de acord că Sagi Managing Solutions are acces nerestricționat și irevocabil la toate informațiile și/sau materialele transmise de acesta prin intermediul site-ului easybe.ro, are dreptul de a le utiliza, reproduce, șterge, afișa, modifica, transmite și distribui, le poate utiliza liber, în interes propriu. Sagi Managing Solutions nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor și materialelor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. Acest paragraf nu se aplică datelor cu caracter personal.

 

11.Comunicarea cu clienții

 

Prin crearea contului pe site-ul easybe.ro, clientul înțelege și acceptă că astfel intră în baza de date a Sagi Managing Solutions și că astfel, își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către Sagi Managing Solutions.

Clientul consimte că Sagi Managing Solutions îl poate contacta telefonic, prin sms, e-mail sau anunțuri pe site și își dă acordul în cunoștință de cauză în privința primirii mesajelor cu caracter informativ din partea Sagi Managing Solutions în momentul în care a introdus datele de contact în baza de date a Sagi Managing Solutions, folosind formularul de înregistrare și/sau comandă. Comunicarea clientului cu Sagi Managing Solutions se poate realiza prin datele de contact prevazute la 1. Definirea termenilor, alin. 2, respectiv prin e-mail și telefon.

Clientul are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de mesaje cu caracter promoțional și/sau informativ din partea Sagi Managing Solutions. Opțiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, folosind legătura special destinată din cadrul acestor mesaje;

Renunțarea la primirea de mesaje nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document.

 

12.Review-uri, comentarii, aprecieri, întrebări

 

Clienții site-ului easybe.ro pot face, folosind un limbaj adecvat, corespunzător, neofensator, comentarii și orice alte comunicări; pot să transmită sugestii, idei, întrebări sau alte informații, sesizări și reclamații.

Este interzisă utilizarea site-ului pentru a posta sau transmite materiale publicitare, reclame, URL-uri ( link-uri ) către alte site-uri, conținuturi violente sau destinate doar adulților, folosirea unui limbaj licențios, precum și postarea de orice fel de material ilegal de amenințare, fals, înșelător, abuziv, vulgar, obscen, scandalos, defăimător, conținut care ofensează o persoană/un grup pe baza rasei sau a originii etnice, a religiei, a handicapului, a sexului, a vârstei, a statutului de veteran,  a orientării sexuale sau politice, precum și informații legate de alte persoane.

Clientul trebuie să se asigure că postările – indiferent dacă sunt texte, fișiere foto, audio sau video – sunt  corecte, neînșelătoare și în conformitate cu legile aplicabile, să nu conțină viruși sau orice altă formă de SPAM, trebuie să nu jignească, să nu afecteze oricare alt client, care postează sau nu, să nu deranjeze viața privată a altor persoane, intimitatea, să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală, respectând astfel drepturile altor părți, drepturile de autor, de marcă comercială,  sau alte drepturi de proprietate industrială.

Sagi Managing Solutions are dreptul (dar nu și obligația) de a șterge orice astfel de conținuturi identificate pe site. Sagi Managing Solutions nu va purta responsabilitatea și nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de asemenea comunicări. În cazul trimiterii sau afișării unor postări, materiale/documente, în oricare din formele enumerate anterior, clientul conferă Sagi Managing Solutions o licență neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabilă și retransmisibilă de a folosi, reproduce, șterge, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum și dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conținuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societății Sagi Managing Solutions, dreptul de a utiliza numele asociat cu un astfel de conținut. Clientul garantează că are toate drepturile asupra conținutului pe care-l postează sau transmite pe site-ul easybe.ro, prin orice modalitate, astfel încât, prin postarea acestui conținut, să nu cauzeze prejudicii nici unei persoane sau altui client. Sagi Managing Solutions nu își asumă nicio responsabilitate și nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune datorate conținutului mesajelor/comunicărilor afișate/transmise de un client prin intermediul site-ului easybe.ro.

Clienții care vor încerca sau vor utiliza abuziv, fraudulos, neautorizat site-ul easybe.ro, care vor utiliza o adresă falsă de e-mail sau vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entități vor fi sancționate în conformitate cu legile în vigoare.

Postarea de review-uri, comentarii, aprecieri, întrebări, răspunsuri, etc. pe site-ul easybe.ro se poate face la secțiunea PĂREREA DVS. Acestea pot fi atât pozitive, cât și negative, și se vor referi la site-ul easybe.ro și materialele oferite de acesta.

Secțiunea PĂREREA DVS. se formează automat, după crearea contului, și se află alături de numele de utilizator și butonul de ieșire din cont, toate acestea fiind accesibile apăsând simbolul contului personal aflat în partea din dreapta sus a ecranului.

Pentru sesizări și reclamații precum și pentru întrebări personale, care nu-i privesc pe ceilalți clienți sau comunitatea, clientul va folosi modurile de contact prevăzute la 1. Definirea termenilor, alin.2.

Termenul maxim de soluționare a sesizărilor și/sau reclamațiilor este de 30 de zile calendaristice de la primirea acestora.

 

13.Promoții

 

Sagi Managing Solutions poate întreprinde acțiuni promoționale în anumite perioade, cu diferite durate, prin care se oferă clienților – tuturor sau anumitor grupuri țintă – diverse reduceri de preț, valorice sau procentuale, cupoane personalizate, diverse premii în bani/materiale sau posibilitatea achiziționării materialelor de pe site-ul easybe.ro la prețuri mai avantajoase sau intrarea în posesia acestora chiar cu titlu gratuit, în urma unor acțiuni din partea clienților interesați.

În cazul în care se oferă clienților interesați premii în bani, clienții vor comunica Sagi Managing Solutions CNP, adresa exactă și un cont bancar unde să fie virate sumele.

Pentru sumele virate clienților ca premii în bani, sumele declarate clienților fiind sumele nete pe care aceștia urmează să le primească, Sagi Managing Solutions va calcula, declara și vira către Bugetul de Stat  impozitul pe venit (nominal) aferent sumelor nete virate clienților, conform reglementărilor legale în vigoare.

E posibil ca suma încasată de client ca premiu de la Sagi Managing Solutions să fie supusă și contribuției de sănătate, conform reglementărilor în vigoare, acest lucru intrând în responsabilitatea clientului – primitor de venit, respectiv să declare, să plătească, etc. dacă va fi cazul.

 

14.Drept aplicabil, litigii, jurisdicția

 

Prin utilizarea site-ului easybe.ro, clientul se declară de acord asupra faptului că legile în vigoare pe teritoriul României vor guverna termenii și condițiile de mai sus și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între client și Sagi Managing Solutions. În cazul unor eventuale neînțelegeri între Sagi Managing Solutions și clienții săi, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă. În cazul în care rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, pe baza unei înștiințări scrise din partea oricărei părți către cealaltă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

 

15.Forța majoră

 

Niciuna din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor prevăzute în prezentele termeni și condiții, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

Dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare din părți va avea dreptul să notifice celeilalte încetarea de plin drept a prezentului document, fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

16.Dispoziții finale

 

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsită nulă sau nevalidă, indiferent de cauză, această clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze. Odată cu lansarea comenzii și achiziționarea permisului de utilizare, clientul acceptă fără obiecțiuni condițiile și termenii, valoarea acestora fiind aceeași cu un contract valabil încheiat.

Pentru orice întrebări sau lămuriri suplimentare, clientul este rugat să contacteze Sagi Managing Solutions la datele de contact menționate la 1. Definirea termenilor, alin.2.

Prezentele termeni și condiții au fost actualizate astăzi, 04 / 09 / 2020 și vor fi modificate și actualizate de fiecare dată când vom considera oportun, fără notificarea prealabilă sau ulterioară a modificărilor sau actualizărilor . Noua versiune va intra în vigoare la data publicării ei pe site. Din acest motiv, vă încurajăm să verificaţi periodic cele de mai sus.